2010-11-29

09 - Your beliefs

Ärlighet. Alla människors lika rätt i samhället. På kärleken i alla dess former. Jag tror på hoppet och skrattet. På det sunda förnuftet. Friheten. Och så tror jag på mig själv.

Inga kommentarer: